Älghundar

Älghundarna kallas de hundar som finns med i spetshundgruppen och specialiserar sig på större vilt som rovdjur typ björn, älg och vildsvin. Dessa hundar är ganska stora och används som löshundar eller ledhundar. Löshundar är som namnet skvallrar om, hundar som letar upp bytet utan att vara kopplade. Därför är det mycket viktigt att följa reglerna för löshundar, då man inte får ha dessa specifika hundar lösa i olika jaktmarker när jaktsäsongen inte är igång. Hundar får nämligen inte störa fortplantningen av vilt under deras fredstid.

Man kan även jaga med älghundar som ledhund, dvs i koppel. Då söker det upp viltet under tystnad istället för att skälla på det som ställande jakthundar gör för att vilseleda bytet och få det att stå still och fokusera medan jägaren sakta närmar sig.

Älghundsraser

Det finns flera typer av älghundar och de flesta av dem är mycket lika varandra i storlek och päls. Norska och svenska älghundar finns som enskilda raser men annars är jämthunden den allra vanligaste rasen. Den är dessutom mycket tillgiven och snäll och passar även utmärkt som sällskapshund. För björnjakt brukar karelsk björnhund eller lajkorna vara de mest populära raserna och har använts i Ryssland och Sibirien sedan urminnes tider.

Jaktproven för älghundarna

Det finns två sorters jaktprov som man presenterar för älghundar. Det ena är för ställande hundar och de andra är för ledande hundar. Skillnaderna förklarades ovan i denna artikel. Provet går ut på att se om hunden lyder samt hur länge den klarar av att hålla kontakt med viltet. För att klara provet måste den kunna göra det sistnämnda i minst 90 minuter. Provet går till som på vanlig jakt, med skillnaden att man i slutändan inte skjuter något vilt. Både proven kan ibland vara svåra eftersom hunden måste vara tyst hela tiden och markera för jägaren var älgen befinner sig. Även för en ställande hund som ska skälla på älgen i slutänden, krävs hård disciplin. Hunden får inte skälla på den förrän det är tid att ge ifrån sig sitt ståndskall när jägaren är tillräckligt nära.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *