Regler och jaktträning

Fredstider

Även om man ser fram emot att ge sig ut och jaga med sin hund, så finns det flera regler att följa som man måste vara uppmärksam på. Dessa bestämmelser går ofta ut på när man får bedriva jakt för vissa djur och när de inte får jagas. Andra regler gäller beroende på hur hunden jagar. Ställande hundar, löshundar och grythundar samt de andra jakttyperna har olika regler och datum som de får ströva fritt bland vilt. Reglerna är särskilt hårda när det gäller drivande, lösa eller ställande hundar som inte leds i koppel. Man får alltså inte ströva fritt i viss skog och mark med en lös hund om man inte kan garantera att hunden inte lyder blint.

Andra regler

Man får inte jaga på för små jaktmarker som riskerar att störa eller få viltet att gå över en annans jaktmark med drivande hundar. För stövare gäller 200 hektar, för drever gäller 100 hektar och för taxar, 50 hektar.

Man måste respektera viltet som jagas. Under vissa väderförhållanden som kan vara särskilt påfrestande för viltet, få man inte ha hundar som utsätter djuret för alltför jobbiga påfrestningar som stressar det för länge. Klövvilt få exempelvis inte jagas av alltför snabba hundar.

Eftersökshundar måste vara på skottplatsen senast två timmar efter avlossat skott. Detta testas på hundarna i jaktproven.

Jaktträning

När får man träna med hund inför jakten? Under i princip samma tider som man jagar, vilket varierar beroende på jakttyp och vilt. Dessa datum kan du titta efter på t.ex. Svenska Jägareförbundets hemsida som listar alla typer av vilt och deras fredstider. Om man vill träna sin hund inför jakten, finns det en rad kurser man kan gå som anordnas av föreningar runt om i landet. Detta är både roligt för hundarna och skapar en gemenskap för jägarna själva. Se till att inte ta med för många hundar, då det lätt riskerar att gå överstyr eller leda bort deras uppmärksamhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *